Kozakken Koor

Enschede
kozakken

Saturday December 17 – 2011 – 8:00 p.m
Enschede, Jozefkerk

A Meezing Messiah

Enschede - Zwolle
Meezing-Messiah-2011

Friday December 16, 8:00 p.m Jacobuskerk Enschede
Sunday December 18, 3:00 p.m Grote Kerk Enschede
Wednesday December 21, 8:00 p.m St. Michaelskerk Zwolle